- Hortus ter Saksen VZW

Zoek
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Onderdelen

Invasieve en andere niet-inheemse planten.
Donderdag 30 november 2017, 19.30 – 21 uur
Ooit was de wereld een geheel van geïsoleerde landmassa’s, oceanen en eilanden. Rondtrekkende groepjes Homo sapiens bereikten echter op enkele tienduizenden jaren tijd elk continent en zowat elke eilandengroep. Ze sloopten zo gaandeweg de barrières die de rijke assemblages van planten- en diersoorten van de verschillende delen van de aarde miljoenen jaren lang van elkaar gescheiden hadden gehouden. Dat bleef niet zonder gevolgen voor de fauna en flora.
Vanuit het Midden-Oosten uitwaaierend over Zuid-, Centraal- en West-Europa, bereiken rond 5.400 v.C. de eerste landbouwers de Lage Landen. De wereldbevolking telt dan wellicht niet meer dan 0,005 miljard mensen. Het gedomesticeerde graan dat de vroegste landbouwers in West-Europa verbouwen, komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten. Overal waar ze akkertjes aanlegden, duikt tussen het graan onvermijdelijk ook een bonte verzameling onkruidsoorten uit diezelfde regio op. Het is een bescheiden begin, maar de toon is gezet. De uitwisseling van planten tussen de verschillende delen van de wereld, met de mens als gangmaker, wint nadien alleen maar aan belang.
De modale tuinliefhebber verkiest planten waarvan de teelt weinig eisen stelt. Maar net die gemakkelijk groeiende planten hebben een nadeel. Vaak wordt overtallig materiaal gedumpt in plassen, bermen of bosranden, wat kan uitmonden in grote verwilderde populaties. Het aantal in België door botanici ‘in het wild’ aangetroffen niet-inheemse plantensoorten ligt ruim boven de 2.000. Dat is beduidend meer dan het aantal inheemse soorten (circa 1500). De lijst groeit nog elk jaar aan. Van alle vastgestelde exoten vormt vandaag alleen een kleine fractie van een paar tientallen soorten een bedreiging voor de oorspronkelijke, inheemse biodiversiteit.
Ivan Hoste, wetenschapper verbonden aan de Plantentuin in Meise, heeft zich lange tijd verdiept in de materie. Hij weet als geen ander hoe het aan toe ging in het verleden, waar we nu staan en kan zelfs voorzichtige prognoses naar de toekomst maken. Een aanrader voor iedereen die graag tuiniert én biodiversiteit in al zijn vormen belangrijk vindt.
o    Organisatie: Hortus ter Saksen vzw
o    Spreker: Ivan Hoste, Agentschap Plantentuin Meise
o    Plaats: hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
o    Deelname: 5 euro
o    Inschrijven via info@hortus-ter-saksen.be of  0473 27 60 85
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu